Make your own free website on Tripod.com
kritik.gif (2680 bytes)
 

CRUNCH [THE LOVE ALBUM – 98 ] [KOD MÜZİK]

HC. günümüzde politik bir tavrın, bir karşı duruşun, baskı araçlarına ve iktidar odakla-rına karşı direnişin müziğidir. Dünyanın pek çok yöresinde binlerce genç insanın statükoya kız-gınlığını dile getirir. HC. Bu anlamda kollektif öfkenin müziği...

Hardcore kültürü giderek artan bir yoğunlukla ülkemizde de varlığını duyurmakta. Bu kültürün taşıyıcılığını ve sözcülüğünü yapan toplulukların sayısındaki artış dikkat çekici.

Crunch. Hüsker Du, Minor Threat, Fugazi, Nation of Ulysses gibi nitelikli HC. gruplarından etkiler taşımakla beraber yaşadıkları toprakların kültürel mirasından da beslenen ve bu coğrafyanın mazlumlarıyla duygu bağları kurabilen bir topluluk. Crunch’ın üyeleri aslında hayli uzun zamandır HC. yeraltında değişik projeler yürütüyorlardı.

The Love Album ruhsal bir evrimin müzikal kaydı. Bu açıdan Hüsker Du’nun New Day Raising albümüne benziyor. Husker Du kaotik ve kathartik gürültünün ardından yeni bir günün doğmakta olduğunu müjdeliyordu. Crunch üçlüsüde derinden etkilendiği açıkça belli olan Husker Du gibi öfkeyi umuda dönüştürüyor. Crunch’ın müziğinde de kızgınlığın motive ettiği bir iyimserlik var.

Crunch, taşkınlık kertesindeki bu dinamizm dolayısıyla asıl gücünü canlı performanslarında kanıtlayan bir topluluk.Teatrallığa kaçmayan bir fiziksellik Crunch müziğinin bütünleyicisi.Adrenalin dozunun daima yükseldiği Crunch konserlerinde beklenmedik doğaçlamalar ortaya çıkabiliyor.

Bu albümün hazırlanmasında teknik olanaklar çok sınırlıydı ama söz konusu güçlüklerin aşılmasında Crunch üçlüsünün canlılıklarına, oto sansür uygulamaksızın, disipline edebilmeleri en büyük etken oldu.Ustalığı da sayısız teknik olanaksızlığın üstesinden gelmede yadsınmaz bir rol oynadı.

Kayıtlar çok güç koşullar altında gerçekleştirildi. Kiralık aletlerle, Açık Radyo’nun stüdyosunda çalışıldı. Ardarda iki gün, gece yarılarından başlayan ve sabahın ilk ışıklarına değin süren yorucu saatler...Fakat sonuç pek çok kimsenin kayıtlarının bu denli kısa sürede ve böylesine zor koşullarda yapıldığına inanamayacak kadar iyi oldu.

The Love Album CD ve kaset formatında yayınlanıyor.Doğaçlama ağırlıklı, dinleme alışkanlıklarını, yerleşik duyuş tarzlarını gerçekten köklü biçimde saran ve sorgulayan iki parça kaset formatında yer verilmeyecek. Good Decd ve Carry The War adlı bu parçalar yalnızca CD formatında var. The Love Album Türkiye dışında pek çok ülkede de lisanslanacak.

Albümün yayınlanmasını izleyen haftalarda Crunch İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, İzmit, Adana gibi şehirlerde konserler verecek. İlkbahar ve yaz aylarında ise üçlünün Avrupa’da konserleri var.

Crunch’ın bütün bu özellikleri Kod Müzik’in günümüz müziğinin konformizminden oldukça uzak yaklaşımıyla da örtüşmektedir. Derin yeraltı kültürünü yaymayı amaç edinen Kod Müzik, kısa geçmişine karşın yüksek yer altı kredisi kazanmış bulunan Crunch üçlüsünün ilk çalışması The Love Album’ü müzikseverlere ulaştırıyor.

 

http://come.to/mihrak

DIŞ MİHRAK FANZINE

SAYI 3    ÇIKTI

Türkiyede en çok OKUNAN (!) Fanzine