Make your own free website on Tripod.com
kritik.gif (2680 bytes)

 

İLERLEMENİN ÖTEKİ YÜZÜ [ERSİN BALCI-AĞAÇ YAY.] [80 SAYFA] *****

Ersin Balcı’nın İlerlemenin Öteki Yüzü adlı 1992 yılı basımı kitabı Ağaç Yayınlarından çıkma olup şu anda Kelepir’e düşmüş durumda.

İlerleme ideolojisinin anlatıldığı bölümde ilerleme denilen olgunun aslında bir gerileyiş olduğu vurgulanıyor. Sosyalistlerin hiçbir zaman ilerlemeye karşı olmadıkları vurgulanıyor ve Albert Camus’tan şu alıntı yapılıyor. “Marx’ın bilimsel gelecek inancı burjuva kaynaklıdır. İlerleme, bilimin geleceği, teknik ve üretim aşkı 19.yy’da birer inanç olarak oluşmuş burjuva söylemleridir.”

İlerlemenin beşeri faturası adlı bölümde insanların ilerlemeden çektikleri(özellikle zenciler, kızılderililer ve 3. Dünya ülkeleri) anlatılıyor. Ve tabii ki tepkiler. Kısaca insanın bir homo economicus oluşu özetlenmiş.

İlerleme zihniyetinin doğadan alıp götürdüklerinin anlatıldığı bölümde hergün karşımıza çıkan kısır bir çevreci yaklaşım değil ekolojik devrime kadar giden bir yol izleniyor.

İlerleme değil de ne ? adlı sonuç bölümünde ilerlemeci zihniyetin karşısına İslam getiriliyor. Tabii Kombassan tarzı ticari ve siyasi bir İslam değil. Tasavvuf bağlantılı İslam’ın özü kastediliyor ve vurgulanıyor. İşin aslı biz bu durumdan hiç rahatsızlık duymuyor aksine yazarla aynı fikirleri paylaşıyoruz

 

http://come.to/mihrak

 

DIŞ MİHRAK FANZINE

SAYI 3    ÇIKTI
Türkiyede en çok OKUNAN (!) Fanzine